usługa Cena / szt. (os.) Uwagi
Audyt przeciwpożarowy Od 400 zł Indywidualna wycena w zależności od obiektu
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Od 2000 zł Indywidualna wycena w zależności od obiektu/ terenu oraz dostępnej dokumentacji projektowo- budowlanej
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Od 500 zł Indywidualna wycena
Operat przeciwpożarowy Od 2500 zł Indywidualna wycena w zależności od obiektu/ terenu oraz dostępnej dokumentacji projektowo- budowlanej
Szkolenie przeciwpożarowe stacjonarne/online:

Sugeruje się, aby maksymalna ilość uczestników szkolenia stacjonarnego nie przekraczała 15 osób
Do 10 osób 700 zł
Od 10 do 20 osób 1300 zł
Od 20 do 30 osób 1800 zł
Dodatkowa część praktyczna polegająca na ugaszeniu pożaru przy użyciu gaśnicy

Do 10 osób 300 zł
Od 10 do 20 osób 550 zł
Od 20 do 30 osób 750 zł
Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna

Sugeruje się, aby maksymalna ilość uczestników szkolenia stacjonarnego nie przekraczała 15 osób
Do 10 osób 700 zł
Od 10 do 20 osób 1300 zł
Od 20 do 30 osób 1800 zł
Przegląd gaśnicy 15 zł + kwota bazowa 150 zł
Przegląd agregatu gaśniczego 30 zł + kwota bazowa 150 zł
badanie hydrantu wewnętrznego 50 zł + kwota bazowa 150 zł
Próba zadziałania dwóch hydrantów jednocześnie 50 zł
Badanie hydrantu zewnętrznego 100 zł + kwota bazowa 150 zł
Audyt ppoż, Doradztwo, Opinie Wycena indywidualna
Ewakuacja Próbna Wycena indywidualna
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Wycena indywidualna
Ocena zagrożenia wybuchem Wycena indywidualna
Projekt systemu sygnalizacji pożaru Wycena indywidualna