Audyty przeciwpożarowe

dłoń i gaśnica

Audyty przeciwpożarowe są szczegółową oceną stanu ochrony przeciwpożarowej w Twojej firmie. Są one niezbędne do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego na najwyższym poziomie, minimalizując ryzyko pożaru. W ramach audytu, nasi specjaliści dokonują oceny stanu technicznego sprzętu przeciwpożarowego, sprawdzają zgodność z przepisami BHP oraz oceniają procedury ewakuacyjne. Po przeprowadzeniu audytu, sporządzamy szczegółowy raport, w którym wskazujemy wszystkie niezgodności oraz proponujemy rozwiązania, które pomogą je wyeliminować. Regularne audyty przeciwpożarowe to inwestycja w bezpieczeństwo Twojej firmy.

 

Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku

W ramach oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, nasz zespół dokonuje szczegółowej analizy wielu aspektów. Sprawdzamy organizację ochrony przeciwpożarowej, warunki ewakuacji, wyposażenie firmy w podręczny sprzęt gaśniczy, stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej. Dokładnie oceniamy również warunki magazynowania i składowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych pożarowo. Sprawdzamy drogi pożarowe i dojazdy do budynków, a także prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Zależy nam na tym, by Twój budynek był w pełni zabezpieczony w zgodzie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.