Operat przeciwpożarowy miejsc magazynowania odpadów

gaśnice

Operat przeciwpożarowy miejsc magazynowania odpadów to dokument, który określa warunki ochrony przeciwpożarowej dla takich miejsc, skierowany do firm i instytucji zajmujących się magazynowaniem odpadów, zarówno tych niebezpiecznych, jak i innych. Operat jest niezbędnym narzędziem do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów, pozwala na dostosowanie miejsca magazynowania odpadów do obowiązujących przepisów prawnych. Dokument zawiera zarówno część pisemną, jak i graficzną, w której znajdują się plany z naniesionymi istotnymi elementami. 

 

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Nasza usługa opracowania operatu przeciwpożarowego obejmuje szereg czynności. Na początku przeprowadzamy wizję lokalną, podczas której zbieramy wszystkie potrzebne informacje. Następnie sporządzamy operat, składający się z części pisemnej i graficznej. Po otrzymaniu od klienta pełnomocnictwa, składamy w jego imieniu dokumenty w Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu opinii w sprawie operatu, odnosimy się do ewentualnych uwag i likwidujemy niezgodności. Na koniec towarzyszymy klientowi podczas wizyty kontrolnej, która przeprowadzana jest przez funkcjonariusza PSP w miejscu, którego dotyczy operat. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa.