Profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe są prewencyjnym elementem naszej działalności. Zajmiemy się przekazaniem w przystępny sposób naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz czynności w ramach faktycznej działalności, czyli jak postępować w przypadku pożaru. Nasze szkolenia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne.

Proponujemy szkolenia podstawowe, które są przeznaczone dla wszystkich. Dla grup osób „funkcyjnych”, wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji i zwalczania pożarów prowadzimy zaawansowane szkolenia przeciwpożarowe. Podejmiemy zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych oraz kwestie związane z ewakuacją i alarmowaniem. Każdorazowo oprócz przekazania zagadnień teoretycznych, umożliwiamy uczestnikom szkolenia realne działania. Będą mieli okazję użyć gaśnicy, rozwinąć hydrant i podać wodę oraz ugasić przygotowany pożar. Przekażemy także inne niezbędne informacje i czynności.

Proponujemy dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenia podstawowe przeznaczone dla wszystkich

Część ogólna – teoretyczna

Część teoretyczna ukierunkowana na konkretny obiekt:

– wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe – do czego służą, co spowoduje ich zadziałanie i jakie będą następstwa,

– ewakuacja i punkt zbiórki do ewakuacji

– gaszenie pożaru

– alarmowanie

– i inne

Część praktyczna:

– gaszenie realnego, przygotowanego pożaru przy użyciu gaśnic

– rozwinięcie hydrantu wewnętrznego i podanie prądu wody

– obejście budynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego

  • Szkolenia dla grupy osób „funkcyjnych” – wyznaczonych do ewakuacji innych osób z budynku

Część ogólna rozszerzona – teoretyczna

Część teoretyczna ukierunkowana na konkretny obiekt + ewakuacja:

procedura ewakuacji– zakres zadań (krok po kroku), takich jak np. ogłoszenie alarmu, sprawdzenie pomieszczeń, zamknięcie drzwi, przywitanie straży pożarnej, zabezpieczenie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pomieszczeń (księgowość, kadry)

– system sygnalizacji pożaru SSP – podstawowa obsługa

– wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe – do czego służą, co spowoduje ich zadziałanie i jakie będą następstwa,

– ewakuacja i punkt zbiórki do ewakuacji

– gaszenie pożaru

– alarmowanie

– i inne

Część praktyczna:

– gaszenie realnego, przygotowanego pożaru przy użyciu gaśnic

– rozwinięcie hydrantu wewnętrznego i podanie prądu wody

– obejście budynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego

Stawiamy na:

  • Miłą atmosferę i przystępną formę przekazywanych treści
  • Podparcie wiedzy przykładami z realnych zdarzeń, w których sami uczestniczyliśmy, dzięki czemu wiemy na co zwrócić szczególną uwagę
  • Otwartość podczas szkoleń i warsztatowy charakter zajęć, a jednocześnie liczymy na odpowiednie zdyscyplinowanie. Wierzymy, że dyskusja ma sens, a szkolenie jest odpowiednim miejscem i momentem na rozwianie wszystkich wątpliwości. Ciekawią nas również wasze historie, z którymi mieliście bezpośredni Wy do czynienia
  • Materiały filmowe dobrane w taki sposób, aby pokazać istotne zjawiska

Przekażmy wam również całą naszą wiedzę jako osób uczestniczących na co dzień w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Jak wyglądają akcje z perspektywy spod strażackiego hełmu zaraz po przyjeździe na miejsce zdarzenia i w kolejnych minutach. Jakie są priorytety i czego będą oczekiwali głównie od osób ustalonych jako kierujących działaniami ratowniczymi do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.

Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, powstaje piguła zwartej, obrazowej wiedzy, która zostanie w waszych głowach na długi czas. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie.